تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

اعضای هیئت مدیره

اسامی هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

حاج داود رفیقی

ریاست اداره بازرگانی شهرستان سراب و اهر

مسئول امور ادارات بازرگانی شهرستان های سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سراب

رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سراب

عضو منتخب دوره پنجم شورای اسلامی شهرستان سراب


دکتر مهدی نهانی

مدیر و مسئول داروخانه شفا

 

 

 


حمید فرشی

فوق لیسانس حسابداری و مدیریت

مدرس بازنشسته دانشگاه (آموزشکده فنی حرفه ای سراب، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی)

 

 


خانم دکتر حاج محمدی

فعالیت در بیمارستان امام خمینی شهرستان سراب بمدت ۱۸ سال

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بمدت ۱۶ سال

 

 


عضو هیئت مدیره

سیدرضا صدوقی

مدیر عامل شرکت قزل قوش سراب

 

 

 


ابراهیم فرزانه

عضو سابق هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر سراب

مسئول سابق اتحادیه طلا و ساعت و جواهر فروشان سراب