تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

  • 157
  • 6
  • 75
  • 13
  • 50,615
  • 20,692
  • 11,107

گزارش آماری کمک های مردمی به بیمار کلیوی

گزارش آماری کمک به بیمار کلیوی - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

گزارش کمک های مردمی به بیمار کلیوی گزارش مالی مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از واریزی های مردم عزیز جهت کمک به همشهری عزیزمان که از ناحیه هر دو کلیه دچار ناراحتی شده اند به شرح زیر تقدیم حضور همشهریان عزیز می گردد. این گزارش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹تهیه شده […]

ادامه مطلب