تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

  • 7
  • 6
  • 42
  • 34
  • 38,501
  • 16,649
  • 9,013

اهدای مبلغ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ریال توسط دو تن از همشهریان به مجمع

اهدای مبلغ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ریال توسط دو تن از همشهریان به مجمع

دو تن از همشهریان عزیز مبلغ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند دو تن از همشهریان عزیز که نام خود را قید نکرده اند مبلغ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ریال به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز نموند تا صرف کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند شهرستان گردد. این مبلغ طی […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین از طرف یک خیّر

اهدای مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین از طرف یک خیّر

اهدای مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از طرف یکی از خیرین در مورخ ۹۸/۰۲/۲۰ یکی از خیرین و نیکوکاران عزیز اقدام به واریز مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب نمودند تا صرف امور خیریه و خداپسندانه گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن تشکر و قدردانی از […]

ادامه مطلب

احسان مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع توسط آقای علی اطمینان بخش

اهدایی آقای علی اطمینان بخش - مجمع خیرین سلامت سراب

جناب آقای علی اطمینان بخش مبلغ پنج میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند جناب آقای علی اطمینان بخش مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن تشکر و قدردانی از عمل خداپسندانه این بزرگوار برای ایشان و خانواده محترمشان سلامتی و […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع توسط خیرین

اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب - mkss.ir

دو تن از خیرین و نیکوکاران عزیز اقدام به اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب نمودند دو تن از خیرین و نیکوکاران عزیز در مجموع اقدام به اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب نمودند. این مبلغ طی دو مورد واریز به مبلغ های ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط م-د […]

ادامه مطلب

واریز بخشی از هزینه احسان مرحوم صادق پوران به مجمع

احسان مرحوم صادق پوران - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب - mkss.ir

خانواده مرحوم صادق پوران بخشی از هزینه احسان آنمرحوم را به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز نمودند خانواده مرحوم صادق پوران قسمتی از هزینه های احسان آنمرحوم را به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند گردد. مجمع خیرین سلامت […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین توسط خانم بصیرت

احسان سرکار خانم بصیرت - مجمع خیرین سلامت سراب - mkss.ir

سرکار خانم بصیرت مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان پدر، مادر و برادر مرحومشان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند همشهری عزیزمان سرکار خانم بصیرت در مورخ ۹۸/۰۱/۰۸ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان پدر و مادر و همچنین برادر مرحومشان به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز نمودند تا صرف کمک هزینه درمان […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحوم حاج احمد حدیدی

احسان حاج احمد حدیدی - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب - mkss.ir

خانواده حدیدی مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحوم حاج احمد حدیدی پدر معظم شهید والامقام صمد حدیدی به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند خانواده حدیدی مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحوم حاج احمد حدیدی پدر معظم شهید والامقام صمد حدیدی به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ بیست میلیون ریال در احسان مرحوم محمود حسینقلی پور

احسان مرحوم محمود حسینقلی پور

خانواده حسینقلی پور مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان پدر بزرگوارشان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم محمود حسینقلی پور پدر شهید بزرگور بهرام حسینقلی پور و همچنین ابراز همدردی خود با خانواده ایشان، از این خانواده محترم در جهت واریز مبلغ […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع توسط خانواده مرادی فر

اهدایی خانواده مرادی فر - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب - mkss.ir

خانواده مرادی فر مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف کم هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند شهرستان گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از خانواده محترم مرادی فر به جهت اهدا نمودن مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به این نهاد خیریه برای کمک رسانی به بیماران صعب العلاج و […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع در احسان مرحوم یحیی زکی

احسان مرحوم یحیی زکی - مجمع خیرین سلامت سراب - mkss.ir

خانواده زکی مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحوم یحیی زکی به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز نمودند. خانواده زکی مبلغ پنجاه میلیون ریال در احسان مرحوم یحیی زکی به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز نمودند تا صرف کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10