تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

  • 4
  • 4
  • 28
  • 21
  • 37,465
  • 16,048
  • 8,603

تشکیل جلسه مجمع عمومی مجمع خیرین سلامت در سال ۹۸


جلسه مجمع عمومی سال 98

برگزاری جلسه مجمع عمومی مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب و رای گیری برای تعیین اعضای هیئت مدیره و بازرسین

جلسه مجمع عمومی مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب در سال ۹۸ با حضور اعضا محترم مجمع در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان سراب برگزار و رای گیری برای انتخاب اعضای هئیت مدیره و بازرسین در مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ برگزار گردید و نفرات منتخب به ترتیب آرا به شرح زیر می باشند.

اعضای هیئت مدیره:

۱- جناب آقای دکتر نهانی

۲- جناب آقای رفیقی

۳- جناب آقای فرشی

۴- سرکارخانم دکتر حاج محمدی

۵- جناب آقای دکتر خداوردی زاده

۶- جناب آقای سیدرضا صدوقی (علی البدل)

اعضای بازرسی:

۱- جناب آقای طاهری

۲- جناب آقای آگاهی (علی البدل)

تصاویر: