تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

  • 13
  • 8
  • 11
  • 8
  • 45,773
  • 19,167
  • 10,404

گزارش آماری کمک های مردمی به بیمار کلیوی


گزارش آماری کمک به بیمار کلیوی - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

گزارش کمک های مردمی به بیمار کلیوی

گزارش مالی مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از واریزی های مردم عزیز جهت کمک به همشهری عزیزمان که از ناحیه هر دو کلیه دچار ناراحتی شده اند به شرح زیر تقدیم حضور همشهریان عزیز می گردد. این گزارش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹تهیه شده است. مبلغ جمع آوری شده معادل ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان می باشد. همشهریان عزیز می توانند جهت کسب اطلاع از مبلغ مورد نیاز برای این بیمار کلیوی، بر روی لینک زیر کلیک نمایند

جمع آوری کمک نقدی برای پیوند کلیه

 

ردیف شماره کارت یا حساب مبلغ واریزی (ریال) تاریخ
۱ ۵۶–۱۶–۵۸۹۴۶۳۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۲ ۱۷–۴۶۷۱–۵۵۴۱۰۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۳ ۳۴۷۲۶۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۴ ۲۳۱۱۱۵  ۵۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
۵ ۱۳۱۸۰۲  ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۶ ۳۲۵۵۵۰  ۱۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۷ ۱۹–۴۶۷۵–۱۹۴۸۲۶  ۵۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۸ ۰۱۰۴۶۷۶۱۷۵۰۰۳  ۴۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۹ ۱۸–۴۶۷۵–۴۰۳۶۸۰  ۱۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
۱۰ ۴۵۹۴۸۵  ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱۱ ۱۹–۰۲۶۳–۰۳۲۸۵۲  ۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱۲ ۲۰۸۸۰۳  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱۳ ۱۵–۰۰۹۴–۰۷۷۱۱۶  ۲,۵۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
۱۴ ۴۳–۶۷–۵۸۹۲۱۰۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۱۶ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۱۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۱۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۱۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۲۱ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۲۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۲۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
۲۵ ۵۰,۰۰۰
۲۶ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۲۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
۲۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
جمع ۶۵,۹۰۰,۰۰۰

 

مبلغ مورد نیاز: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جمع آوری شده: ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ مورد نیاز: ۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

اتمام زمان جمع آوری کمک هزینه و پرداخت مبلغ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخشی از مبلغ مورد نیاز برای پیوند کلیه به حساب مرکز درمانی مربوطه.

بازدیدها: 383


Notice: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/khssarab/public_html/wp-includes/functions.php on line 4865
هزینه درمان ۴۷,۶۰۰,۰۰۰
اهدایی خانم پریسا ف به مجمع خیرین
اهدای 2,000,000 ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب