گزارش آماری کمک های مردمی به بیمار کلیوی

گزارش کمک های مردمی به بیمار کلیوی گزارش مالی مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از واریزی های مردم عزیز جهت کمک به همشهری عزیزمان که از ناحیه هر دو کلیه دچار ناراحتی شده اند به شرح زیر تقدیم حضور همشهریان عزیز می گردد. این گزارش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹تهیه شده … ادامه خواندن گزارش آماری کمک های مردمی به بیمار کلیوی