تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

  • 8
  • 4
  • 66
  • 19
  • 42,133
  • 18,635
  • 10,210

اهدای مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرف آقای امید رضائیان به مجمع

اهدایی آقای امید رضائیان

اهدای مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرف آقای امید رضائیان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب جناب آقای امید رضائیان در راستای پیشبرد طرح تحول سلامت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن تشکر از بذل توجه و لطف ایشان نسبت به مجمع خیرین سلامت […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال توسط خانم رقیه ایزدی به مجمع خیرین

سرکار خانم رقیه ایزدی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند سرکار خانم رقیه ایزدی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال را از طریق درگاه پرداخت الکترونیک به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کارهای خداپسندانه گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن آرزوی خوشبختی و سعادت، از […]

ادامه مطلب

اهدای ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین در احسان مرحومه سارا صادقیان

احسان مرحومه سارا صادقیان

اهدای مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از طرف خانواده عبدالله نژاد در احسان مادر بزرگوارشان مرحومه سارا صادقیان خانواده محترم عبدالله نژاد مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال را در احسان مادر بزرگوارشان مرحومه مغفوره سارا صادقیان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کمک به بیماران نیازمند […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان به مجمع توسط خانم پریسا ف

اهدایی خانم پریسا ف به مجمع خیرین

اهدای مبلغ ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان به مجمع توسط سرکار خانم پریسا ف سرکار خانم پریسا ف طی ۷ ماه مبلغ ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان را از طریق درگاه پرداخت الکترونیک به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف کمک به بیماران صعب العلاج و نیازمند گردد. سرکار خانم پریسا ف طی پیامی برای کلیه بیماران از […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سراب

اهدای 2,000,000 ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

اهدای مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب یکی از خیرین بزرگوار شهرستان مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کمک به بیماران نیازمند و صعب العلاج گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب از درگاه خداوند منان توفیق و سعادت روز افزون را […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مجمع در احسان مرحوم علی جنانی

احسان مرحوم علی جنانی

اهدای مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب در احسان مرحوم علی جنانی خانواده مرحوم علی جنانی مبلغ سه میلیون تومان در احسان پسر عزیزشان به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب تا صرف کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیازمند گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع در احسان مرحوم حاج اسد شیرازی

احسان مرحوم حاج اسد شیرازی - مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب mkss.ir

خانواده مرحوم حاج اسد شیرازی مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان آنمرحوم به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند خانواده مرحوم حاج اسد شیرازی مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان آنمرحوم به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کمک به بیماران صعب العلاج و نیازمند گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان […]

ادامه مطلب

پرداخت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحومه مرحمت بیابان نورد

خانواده قادری و بیابان نورد مبلغ پنج میلیون ریال در احسان مرحومه مرحمت بیابان نورد به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند خانواده قادری و بیابان نورد مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در احسان مرحومه مرحمت بیابان نورد به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب واریز اهدا نمودند تا صرف کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج و […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

اهدای مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب

مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرف یکی از خیرین محترم شهرستان که حاضر به افشای نام خود نشدند به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا گردید یکی از خیرین شهرستان سراب مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و کمک هزینه درمان بیماران نیازمند و صعب العلاج گردد. […]

ادامه مطلب

اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع از طرف یکی از خیرین

اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طرف خیر بی نام

اهدای مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب توسط یکی از خیرین که حاضر به افشای نام خود نشدند یکی از خیرین شهرستان که حاضر به افشای نام خود نشدند مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب اهدا نمودند تا صرف امور خیریه و خداپسندانه گردد. مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب […]

ادامه مطلب