تبلیغات

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

تبلیغات - مجمع خیرین سلامت سراب

آمار وبسایت

 • 7
 • 4
 • 50
 • 11
 • 52,594
 • 21,403
 • 11,224

اهداف مجمع خیرین سلامت شهرستان سراب


اهداف مجمع خیرین سلامت

اهداف و وظایف مجمع عبارت اند از:

الف : کلیات اهداف

 1. هدفمند نمودن فعالیت های خیرین در راستای نیازهای حوزه بهداشت و درمان شامل: احداث تکمیل تجهیز و ترت
 2. تلاش جهت هماهنگی و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های موسسات خیریه در بخش بهداشت و درمان سلامت
 3. برنامه ریزی و فرهنگ سازی جهت حضور فعال خیرین و نیکو کاران جامعه برای سرمایه گذاری در تو سعه خدمات بهداشتی درمانی و سلامت
 4. تلاش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنت اسلامی و تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت
 5. همکاری به مجمع خیرین سلامت کشور در راستای ایجاد وحدت رویه در سطح ملی و هماهنگی با دستگاه اجرایی خیرین و خیریه های بهداشتی درمانی و سلامت

ب : روش اجرای هدف

 1. ارائه اولویت های مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان و سلامت در بخش عمرانی، تجهیزاتی و مددکاری
 2. برگزاری جلسات هم اندیشی فیمابین مسئولین دستگاه های اجرائی حوزه بهداشت و درمان با خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشت و درمان
 3. برگزاری جشنواره های به منظور تجلیل از خدمات خیرین برتر و معرفی چهرههای ماندگار و بزرگداشت نام آوران در حوزه بهداشت و درمان
 4. برنامه ریزی جهت حفظ و حراست از اقدام های خیرین در راستای احیای سنت و فرهنگ اسلامی و معرفی جایگاه } و ارزش خدمات خیرین از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع)
 5. تشکیل کارگروه ویژه جهت تسهیل روند اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط برای تشکل های خدمات بهداشتی، درمانی در حوزه سلامت و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری ها جهت صدور مجوزهای لازم برای کارهای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

 1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس مجمع
 2. تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
 3. انتخاب اعضاء هیأت امنا
 4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسی (ها)
 3. تعیین خط مشی کلی مجمع
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
 5. تعیین عضو جانشین هیات امنا
 6. تصویب ترازنامه و بودجه مجمع
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 8. عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی وتصویب یا رد انحلال مجمع
 3. تغییر در میزان سرمایه
 4. انحلال قبل از موعد؛
 5. هرگونه تغییر در ماهیت

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

 1. حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
 2. رسیدگی به حسابها، پرداخت دیوان و وصول مطالبات
 3. اجرای مصوبات مجامع عمومی
 4. افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
 5. تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثابتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی باحق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده

وظایف بازرسی:

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا
 2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 3. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا
 4. اظهار نظر کتابی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیارات مجمع عمومی گذاشته اند
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسی قرار داده است

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

 1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره
 3. نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر
 4. اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ار سال به مجمع عمومی
 7. تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر
 9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره
 10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود

بازدیدها: 197